FANDOM


Mediebegrepp är en wiki för begrepp inom medie- och kommunikationsvetenskap. Syftet är att skapa ett referens och uppslagsverk för att kunna hitta och få förklaringar på nyckelord, teser och idétraditioner. Vi vill även att det ska bli enkelt att orientera sig bland olika lärosäten, institutioner samt forskargrupper inom ämnets ramar.

Vi har börjat med att fylla i lite rubriker med tomma artiklar.

Tre saker att tänka på:

1. Om du ämnar skriva en artikel om ett ord kan det vara en bra idé att "paxa" den platsen genom att skriva i en artikel att du inom kort ska lägga in mer text om det ordet ange gärna ditt namn eller något sätt att kontakta dig på. Läs gärna på om vad en Wiki är och även om ägarskap av artikelinnehåll.

2. Kom ihåg att kategorisera din artikel i kategorin ALLT !!! Det är viktigt att du benämner kategorin med exakt samma stavning och versaler samt gemener på samma sätt annars skapar du bara en ny kategori. Vi uppmuntrar även till att kategorisera artiklarna vidare inom någon av de andra kategorierna som återfinns här nedan. Du kan även kategorisera andras artiklar om du tycker att det saknas

3. LÄNKA till andra relevanta artiklar på denna sida när dessa ord kommer upp inom ramen för din egen artikel.

Här har vi våra kategorier för tillfället:'

Category:ALLT

Category:Nyckelbegrepp

Category:teoribildningar/skolor

Category:modeller

Category:nyckelpersoner
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.